Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 43

15. Het wapen Van Br e u ge 1 met spreuk „In trinitate fortitudo".

Anno 1763 obiit 4 July.

(Betreft Mr Johan Festus van Breugel, advocaat, begraven y Juli 1763, 2e graf in den elfden regel in het noordpand van het koor; vgl. de zerk sub no. 14.)

16. Het wapen Van Schuylenburch en de kwartieren:

Schuylenburg Van der Wiellen

Van der Vliet Van der Caamer

Van Beaumont De Behaut

Van Schaagen Van der Voort.

Anno 1763. Obiit 15 July.

oo^eï-b?^ob?trof Mn Cornel's van Schuylenburch, begraven t l 1 10 het feroHtegraf ten zuiden van het halve kruiswerk zijnde met een deur gesloten, waarin op 27 Januari 1729 begraven w¥ xt,j11 nAuisYrouw Martha Catharina Kemp van Moermont; vgl. Ned. Adelsboek 1917 blz. 119 en de portiek sub no. 135hiervoor.j

17. Op 20 April 1764 werd in het graf bedoeld bij bord no. 3 begraven Pieter de Veer, heer van Calrarttsoog, de laatste van zijn geslacht, waarom zijn wapen boven de kist werd gebroken en mede begraven.

(Vgl. de zerk sub no. 19.)

18. Het wapen Van Hogendorp gedeeld metVanCampen en de kwartieren:

Van Campen j jcampsens Duvelaar j Ivan der Straten

Driewegen n C De Haase

De la Palma de St.l (Drieweegen

[F u e n t e s 1 Noordhoek j Jvelters Knibbe J V-Oostdijk Smallegange? ) Wallis

Focqueday j V.Sm,allegange Anno 1765. Obiit 17 February. (Betreft Sara Johanna van Campen huisvrouw van Mr. Johan £ran?ois grave van Hogendorp, ontvanger generaal van de Unie begraven 25 Februari 1765, 3e, 4e en 5e graf in den 3den regel van' de noordkapel van het koor; vgl. de zerk sub no. 45.)

19. Het wapen Van Eversdijck en de kwartieren:

Sluiten