Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

45

Anno 1765. Obiit 8 December. (Betreft Mr. Martinus Donius van Eversdijck, vrijheer van Albrantswaard, begraven 16 December 1765 in het graf bij zijn zoon, .vgl. no. 19 en zijne echtgenoote Maria van den Honert, die er 21 December 1756 in begraven was.)

23. Het wapen Van Hoorn in ruitvorm en de kwartieren: Van Hoorn Van Buytenhem

De Putter Van Breen.

Anno 1766. Obiit 15 July.

(Betreft Johanna Regina van Hoorn begraven 19 Juli 1766 bij haar vader, vgl. het bord sub no. 1; in welk graf ook waren begraven de beide huisvrouwen van haren vader nl. Anna Regina van Buytenhem op 27 Januari 1740 en Antonia La Porte op 13 September 1745; vgl. het bord no. 97.)

24. Het wapen Van Nispen, in ruitvorm. Anno 1766 obiit 12 September.

(Betrof Digna van Nispen, begraven 19 September 1766 in de kruiskapel bij hare moeder; vgl. bord no. 7.)

25. Het wapen Van Boetzelaer en de kwartieren:

Van den Boetzelaer De Raet

De Jonghe van Hulshout. [Eliemeet

Anno 1768. Obiit 19 February. (Betrof Jacob Oodefroy baron van Boetzelaer van Kijfhoek, f ongehuwd, begraven 23 Februari 1768, 4e en 5e graf, 3den regel in het noordpand van het koor; het graf was door zijn ouders Nicolaas van den Boetzelaer en Elizabeth Dorothea de Raet in 1765 gekocht.)

26. Het wapen Van den Braride gedeeld met Doubleth en de kwartieren:

Doublet Quarles Huygens De Vos

Huygens Van Berckel

Van Baerle Coulster. Anno 1768. Obiit 18 Maart. (Betrof Geertruida Doublet, huisvrouw van Mr. Pieter Adriaan van den Brande oud burgemeester van Wageningen; zij f te Leiden s. h. en is 22 Maart 1768 in deze kerk begraven in het familiegraf Doubleth van St. Annaland, nl. het 23 en 24e graf " 3den regel, eerste kruiswerk. Op den zerk het wapen Doubleth!)

Sluiten