Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 47

Anno 1769. Obiit 12 October. (Dit bord betrof Mr. Reinier Hoynck van Papendrecht, advocaat, begraven 17 October 1769 in het graf der familie Boot liggende ten noorden van het derde kruiswerk; zijne echtgenoote Maria Debora de Moy is begraven 6 December 1736 in het 2de graf, 7en regel in het zuidpand van het koor.)

32\ Het wapen Dierkens gedeeld met BI air en de kwartieren: Blair Bronckhorst , Willocqueau Pauw Faget Ousthooren. Bommert Silverkroon Yonckheyn. Anno 1770. Obiit 27 October. (Dit bord betrof Albertina Adriana de Blair weduwe van Mr. Cornelis Dierkens, begraven 2 November bij haar man, vgl. bord no. 4 en zerk no. 29.)

33. Het wapen Van Byemont gedeeld met Van Schuylenburch en de kwartieren:

Van Schuylenburch Van Heemskerck

Van der Wiele Pauw Van der Vliet Van Beuningen

Van der Camer Van Hoven.

Anno 1771. Obiit 22 February. (Dit bord betrof Antonetta van Schuylenburch, huisvrouw van Mr. Jacob van Byemont, begraven 1 Maart 1771, 3den regel lste graf op het hooge koor. Op den zerk las men: I. v.B.en A. v.S.J

34* Het wapen Van Campen en de kwartieren: Van Campen Ouderogge De Haes Stalpart van der

[Wielen.

Spreuk: In velamento alarum exultabo. Anno 1771. Obiit 2 Maart.

(Betrof Willem Cornelis van Campen, f ongehuwd,begraven 9 Maart 2den regel, 19e en 20e graf in het halve kruiswerk, vroeger behoord hebbende aan Johan Oudenrogge.)

35. Het wapen De Kempenaer en de kwartieren: De Kempenaer Van Andringa

Van der Waeyen Van Scheltinga.

Sluiten