Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*s Gravenhage.

48

Anno 1772.

Obiit 27 September.

(Betrof Daniël Livius de Kempenaer, gedeputeerde wegens Friesland in den Raad van State, f 's Hertogenbosch, s. h., begraven in deze kerk 3 October 1772 in het graf der familie Emants ten zuiden van het halve kruiswerk.)

36. Het wapen Steyn; spreuk: „Virtus invidia crescit", en de

kwartieren:

Steyn Patijn

De Grande Van der Schalke

Deyman Van den Bergen

Maten Wijkenburg.

Anno 1772.

Obiit 5 November.

(Dit bord betrof den raadpensionaris Mr. Pieter Steyn f s.h. begraven 11 November in het 3e graf 11 den regel zuidpand van het koor, vgl. de zerk no. 59.)

37. Het wapen Van Byemont en de spreuk: „Quaerendo",en de kwartieren:

Van Byemont Fagel Divoort D'Aux brebis

Van den Heuvel Rosa Van der Graaf Poignet. Anno 1773. Obiit 8 Mey.

(Betrof Mr. Jacob van Byemont, agent van H. H. M. M., begraven 14 Mei 1773 op het hooge koor bij zijne vrouw; vgl. bord no. 33 en de zerk sub no. 64.)

38. Het wapen Fagel en de kwartieren:

Fagel Sluysken

Dierkens Van der Heim

Rosa De Neuville

Rosa Van der Waeyen.

Anno 1773.

Obiit 28 Augustus.

(Dit bord betrof Mr. Fran(ois Fagel, 2e griffier van de Staten Generaal, begraven 2 September 1773, in het 3e graf, lsten regel oostpand van het koor; op den zerk zag men de namen en wapens van den raadsheer Mr. Heyndrick Rosa en zijne vrouw Cornelia Ho ge veen alsook van hunne eenige dochter Maria Rosa huisvrouw van Mr. Fransois Fagel, raad in den Hoogen Raad; vgl. de zerk sub no. 70.)

Sluiten