Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 49

39. Het wapen Cloot en de kwartieren:

Cloot Van den Hoorn

Cursius Reede van Oudshoorn.

Anno 1773.

Obiit 28 Augustus.

(Betrof Pieter Cloot, begraven 3 September 1773 in het 23e,24e en 25e graf, Isten regel, eerste kruiswerk, welke kelder hij met zifne derde huisvrouw Cornelia Helegonda van Heemskerck op 24 November 1762 had gekocht; op den zerk zag men hun beider wapens; in dit graf werden later ook overgebracht zijn beide eerste huisvrouwen t. w. Maria Margaretha van Bijnkershoekbegraven 6 October 1757 en PhilippinaJacoba Staelbegraven 19September 1760.)

40. Het wapen Hooreman en de kwartieren:

Hooreman Brouwers Ponsaar Norwits. Den WelEdele gestrenge Heer Mr. Librecht Hooreman in

zijn Edele leve oud eerste raad en directeur generaal van Needer-

lands India obiit den 8 February 1774.

(Hij werd 15 February 1774 begraven in het 6e graf lsten regel m de kruiskapel; op den zerk zag men den naam en het wapen Hooreman.)

41. Het wapen Van Nispen en de spreuk:

Nobilitant hominem bona fama, scientia, virtus.

Anno 1776.

Obiit 7 January.

(Betrof Mr. Johan van Nispen raad in den Hoogen Raad, begraven 13 Januari 1776 in de zuid of kruiskapel op het koor bij zijne huisvrouw; vgl. bord no. 27.)

42. Het wapen Dierkens en de kwartieren:

Dierkens Schuylenburch Parmentier Van der Wiele

Walens Van der Vliet

Vivien Van der Caamer.

Anno 1776. Obiit 4 April.

(Betreft Mr. Willem Hendrik Dierkens, raadsheer in den Hoogen Raad begraven 10 April in het graf der familie Van Schuylenburch, in welk graf (ten zuiden van het halve kruiswerk) ook waren begraven zijn vader op 18 Januari 1745 en zijne moeder op 26 Juny 1739; vgl. de zerk sub no. 29 en de portiek sub no. 135.)

4 *

Sluiten