Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 51

47. Het wapen Van Hogendorp en de spreuk: Ne Jupiter quidem omnibus, en de kwartieren:

Hogendorp Beek Ketting Ghijselin Van Santen De Wale

Hartman Van Collen

Van Hees Bartholt Speyart De Vos

Melisdijck Evertsen Constant Zullens.

Natus XIV Decembris MDCC.

Denatus XIV Januarii MDCCLXXIX.

(Betrof Mr. Johan Francois grave van Hogendorp, Baron van 74^ns5 éeiL' ontvanger generaal van Holland begraven 22 Januari 1779 in den familiekelder, bij zijne vrouw; vgl. het bord sub no. 18.)

48. Het wapen Van Eversdijck in ruitvorm met hartschild Albrant&waard en de kwartieren:

Eversdijck Van den Honert

Borsbeek De Witt

Van de Velden Hallincg Crayenhem Bickers. Anno MDCCLXXIX. Obiit V Aprilis. (Betreft AnnaMariavanEversdijck, vrijvrouwe van Al brantswaard begraven 12 April 1779, in het 3e graf lsten regel op het hooge koor bij hare ouders en broeder, vgl. het bord sub no. 19.)

49. Het wapen Van Hogendorp.

Natus VI Aprilis MDCCX. Denatus IX Octobris MDCCLXXIX. (Betreft Gijsbert Carel graaf van Hogendorp burgemeester van Wagemngen, enz. enz. begraven 16 October 1779 in het familiegraf.)

50. Het wapen Van Boetzelaer gedeeld met De R_aet en de kwartieren:

De Raet Hulshout Fagel Six.

Anno MDCCLXXX.

Obiit XXXI Martii.

^•rlft Elizabeth Dorothea de Raet, vrouwe van Dubbeldam, en Kijfhoek, echtgenoote van Nicolaas baron van Boetzelaer ontvanger generaal van Holland; begraven 6 April 1780 bij haren oudsten zoon; vgl. het bord sub no. 25.)

Sluiten