Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gravenhage.

52

51. Het wapen Thilenus gedeeld met Van der Haer en de kwartieren:

Van der Haer Dierquens Fagel Roman.

Anno MDCCLXXXI. Obiit XXXI Octobris.

(Dit bord betreft Margarétha Elisabeth van der Haer, echtgenoote van Mr. David Jan Thilenus, f s.h., begraven 6 November 1781 in het 2e en 3e graf gelegen in den 3den regel in de zuidkapel van het koor.)

52. Op 7 Januari 1782 is een wapenbord vernieuwd, waarop de wapens Helman en Vermeeren op een mantel onder een gekroonde helm; helmteeken een uitkomende rood getongde gekroonde gouden leeuw; voorts de kwartieren:

Helman Hellemans

Heubmer Daems

Cordes de Watripont Van Santvoort

Bernuy De Pape.

Obiit 1644. 16 Octobris.

(Dit bord betrof Pieter Helman, heer van Muilkerk, zoon van Ferdinando en Anna Hellemans, begraven 23 October 1644 en zijne huisvrouw Maria Vermeeren, dochter van Jan, begraven 20 September 1638, beiden in het. graf van haren vader, zijnde het 2de in den 8sten regel op het hooge koor.)

Op den zerk was het wapen uitgehouwen met de volgende inscriptie:

Hic jacent.

Nob. D. Joannes Vermeeren obiit 12 Octobris 1634.

Nob. D. Maria Vermeeren uxor nob. D. Petri Helman dni a Muylquerque, maritus moestus p. c. Illa obiit 8 Septembris 1638; ille obiit 16 Octobris 1644.

(Dit graf is 28 februari 1675 overgeboekt op Jan Vermeeren secretaris; vgl. de zerk sub no. 71.)

53. Het wapen Thilenus en de kwartieren:

Thilenus Hop Bisschop Verloo.

Sluiten