Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

53

Anno MDCCLXXXII.

Obiit VII Aprilis.

(Betrof Mr. David Jan Thilenus, f s.h., begraven 12 April 1782 in den kelder, vermeld sub bord no. 51, welke zijn vader Mr. Jan Abraham Thilenus secretaris ter kamer van auditie en sluytinge van de gemeene landsreekeninge van Holland op 2 September 1726 had gekocht van de erfgenamen van Mr. Reynier van Amsterdam advocaat, wiens naam en wapen op den zerk voorkomt, vgl. no. 9.)

54. Het wapen Van Hogendorp gedeeld met Du Bois en

de kwartieren:

Du Bois Visch

De Back Schepers

Danen Van Zoelen

Vettekeuken Timmers.

Tot vreugd gebooren den Tot smart gestorven den

23 April 1744. 23 April 1782.

De billijkheid, de deugd, de vriendschap en de reeden

vereenigd in dit hart, ligt rustend hier beneeden.

(Dit bord betrof Geertruida Adriana du Bois, vrouwe van Molenaarsgraaf, Giessen en Steenhuizen, echtgenoote van Mr. W i 11 e m graaf van Hogendorp, schepen en raad van Vlissingen en wegens dezelve gedeputeerde in het college ter admiraliteit op de Maas, f Rotterdam s. h., hier begraven 29 April 1782 in het familiegraf.)

55. Het wapen Van der Beke (niet ingevuld) en de kwartieren:

Van der Beke Van der Burght

Bagherach Radermacher.

Anno MDCCLXXXII.

Obiit XVIII Julii.

(Dit bord betrof Mr. Cornelis van der Beke, raad en oud burgemeester van Tholen en gecommitteerde ter generaliteitsrekenkamer wegens .Zeeland, f s. h. op Noordervliet te Voorburg en alhier begraven 22 Juli 1782 in den grafkelder der familie Van Schuylenburch, zijnde zijne nagelatene weduwe, eene dochter van wijlen Mr. Cornelis van Schuylenburch, die 22 Juli 1763 begraven is;, vgl. bord no. 16; hij was de laatste mannelijke nakomeling van zijn geslacht, waarom o. a. het hoofdwapen blind is aangegeven.)

56. Het wapen Van Leyden met spreuk: Nee timide nee

tumide, en de kwartieren:

Van Leyden De Roovere

Van Ruytenburg Van Meerman

Paedts Van Beveren

Van der Nissen Van Nes.

Sluiten