Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

54

Anno MDCCLXXXII obiit XXV Julii. (Onder het hoofdwapen is nog een wapenrok geschilderd met het wapen op den borst en de beide mouwen; het bord betrof Jan baron van Leyden van Westbarendrecht en Carnisse, generaal majoor der Cavalerie, f ongehuwd te Breda en alhier begraven 2 Augustus 1782 op het hooge koor, 2e graf, 4de regel.)

Op den zerk van dezen kelder las men:

Hier rust den heere Diderick van Leeuwen raedt in den hove provintiael en Hogen Raedt van Hollant sterft den 21 April 1596 ende juffrou Catarina van der Go es zijn Ed. huisvrouwe sterf den 20 January 1608.

(Hierboven waren de wapens uitgehouwen; vgl. de zerk sub no. 126.)

57. De wapens Van Schuylenburch en Gevaerts en de kwartieren:

Gevaerts Briele Brandwijk Van Beaumont

Liesvelt Beresteyn Snouke De Jonge.

Anno MDCCLXXXII. Obiit III Augusti. (Betrof Elizabeth^Maghdalena Gevaerts, weduwe van Mr. Willem van Schuylenburch, raad en burgemeester van Delft, gedeputeerde wegens die stad in het college van gecommitteerde raden, als hoedanig hij in 1755 overleed; zij werd 9 Augustus 1782 begraven in het familiegraf; vgl. de borden nos. 16, 55 en 116.)

58. Het wapen Fagel gedeeld metSluysken en de kwartieren:

Sluysken Van der Heym

Neufville Heinsius Van der Waeyen Manrique Bex Dedel.

Anno MDCCLXXXIII. Obiit V Februarii. (Dit bord betrof Anna Catharina Sluysken echtgenoote van Mr. Hendrik Fagel griffier van de Staten Generaal, die woonde in het Noordeinde Westzijde, en begraven is 10 Februari 178. bij haren zoon; vgl. het bord no. 38.)

59. Het wapen Dierkens gedeeld met De Salis en de kwartieren:

De Salis De Raat

Boul Nuyts

De Salis De Raat

De Salis Maas.

Sluiten