Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

56

Anno MDCCXXXVI. Obiit IV Maji.

(Betrof Johanna Maria de la Palma de St. Fuentes, eerste echtgenoote van wijlen Mr. Johan F r a n c, o i s graaf van Hogendorp, raad en burgemeester van Vlissmgen, ontvanger generaal der Unie; zij f Vlissingen 4 Mei 1736 en aldaar in de Oostkerk op 11 Mei begraven; haar zoon Mr. Willem graaf van Hogendorp (vermeld bij bord no. 54) heeft haar gebeente in een kistje naar 's Gravenhage laten overbrengen en aldaar op 26 September 1783 doen bijzetten in het familiegraf.)

63. Het wapen Van der Esch en de kwartieren: Van der Esch Quarles Van Zoutelande De Vos

Quarles Van Berckel

Couwenburg van Coulster. [B e 1 o i s

Anno MDCCLXXXIV.

Obiit III Martii.

(Betrof Mr. Willem van der Esch, fiscaal van den hove van Brabant, f s. h. in de Oude Molstraat, hoek Juffrouw Ydastraat, begraven 8 Maart 1784 in het 4e graf 6den regel noordpand van het koor, op welk graf onder het wapen CouWenburg van Belois.)

Op den zerk is uitgehouwen:

Hier leyt begraven de Heer en Mr. Pieter Couwenburgh van Belois in sijn leven raed in den Hove van Holland, nadat sijn E. 't selve ampt 47 yaren hadde bedien, saliglyck in den Heere ontslapen op den 28 Juny 1644. (Vgl. de zerk sub no. 40.)

64. Het wapen Hooreman gedeeld met Sonmans in ovalen

vorm onder een kroon; en de kwartieren:

Sonmans Frossaart Van Mansdale Chosuaw. Obiit

XXV Novembs. MDCCLXXXIV.

(Betrof Johanna Sonmans, weduwe Mr. Librecht Hooreman, oud eerste raad en directeur generaal van Ned. Indië; zij fop den Nieuwen Uitleg hoek Kanonstraat, begraven 2 December 1784 bij haren laatsten man; vgl. bord no. 40.)

65. Het wapen Du Tour in ruitvorm met schildhouders en een kroon boven het schild.

Obiit XIII Januarii MDCCLXXXV.

Sluiten