Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

59

Obiit MDCCLXXXVII. Den XII September. (Betreft Maria Elisabeth Kiggelaer, weduwe Mr. Willem van der Esch, fiscaal van den Raad/van Brabant, f s.h. in de Oude Molstraat te 's Gravenhage en bij haar echtgenoot begraven 25 September; de begrafenis zou eerst 19 September hebben plaats gehad, doch is wegens de relletjes op 18 September t. v. uitgesteld.)

72. Het wapen Patijn en de kwartieren:

Patijn Wolfswinkel

Van der Schalke Colijn.

Ter gedagtenisse van Mr. Johan Patijn, ontfanger generaal

van het verhoogde last- en vijlgelden burgemeester van 'sHaage,

geboren den XXV July MDCCXXII1, overleeden den XXI Decemb.

MDCCLXXXVII.

(Mr. Johan Patijn woonde Prinsegracht Noordzijde en werd 25 December 1787 begraven in het le en 2e graf, 2en regel, zuidkapel van het koor, genaamd de Kruiskapel, welk graf 2 Juni 1733 door hem werd gekocht ter begraving van zijn eerste huisvrouw Maria H e e n e m a n.)

73. Het wapen Van Hogendorp X Broenken en de vier kwartieren. (De teekening ontbreekt in het boek.)

(Het bord betrof JacobaZoete Broenken, uxor G ij s b e r t i Steenbergensis comitis ab Hogendorp, nata 5 Octobris anni 1732, denata 6 Martii anni 1788, hetwelk men op een tinnen plaatje op de kist las; zij f Brussel 6 Maart 1788 en werd 17 Maart bijgezet in den kelder der familie Van Hogendorp; vgl. het bord sub no. 66.)

Verder vermeldt het boek nog de volgende wapenborden, welke vroeger in de kerk waren gehangen en later werden gerestaureerd:

74. Het wapen Chovart en de kwartieren:

C h o v a r t. Op rood een gouden leeuw.

Op zilver een roode keper, " Op blauw een gouden vergezeld van drie zwarte kruis, meerls.

Anno MDCVII. Obiit XXXI Augusti. (Vgl. de zerk sub no. 6.)

75. Het wapen Coenders in ruitvorm en de kwartieren:

Sluiten