Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 60

n^iV •$ Coenders Entens

Schatters Ompteda Tamminga Entens Ripperda Uterwick Nata 11 Augusti 1604. Denata 10 Decembris 1613. (Vgl. de zerk sub no. 73.)

76. Het wapen De Montmorency gedeeld met Van Cuyck van Myerop en de kwartieren:

t. Cuyck van Myerop 3. Van Velsen n.1.: op goud een verkort uitgeschulpt blauw kruis, vergezeld van twee blauwe kronen van 3 punten, in elk boven kwartier een.

2. Alkemade 4. Feyten n.1.: op goud

een roode dwarsbalk, beladen met drie zilveren verkorte paaltjes, bovenaan schuinsrechts afloopend. Obiit 17 Februari i Ao 1670.

(Betrof Elizabeth van Cuyck van Myerop, dochter van J oac h i m ontvanger generaal van Holland en Anna Benning, echtgenoote van Jean deMontmorency, marquis de Villeroy, zij werd 2 April 1670 begraven in het graf harer ouders, 2e graf, eersten regel hooge koor; op den zerk waren uitgehouwen de namen van JoachimvanMieropen zijne huisvrouw AnnaBannincx.)

77. Het wapen Le Vasseur Congnies d'Ardenné gedeeld met Van Cuyck van Mierop en de kwartieren:

Cuyck van Mierop De Vlaming van

[Outshoorn

Benningh Van Bronckhorst.

Anno MDCLXXXVIH.

Obiit XII junii.

(Dit bord betrof Vrouwe Amaranthe van Cuyck van Mierop weduwe van Louis Gasper le Vasseur Congnies, marquis d'Ardenné, dochter van Johan en Maria de Vlaming van OutshoOrn, Dirksdochter ex Wendela van Bronckhorst;,zij werd 17 Juni 1688 begraven.)

78. Het wapen: op groen een zilveren schild, waarvan alleen de rand over is gebleven, die in de hoeken en in het midden

Sluiten