Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

61

der vier zijden naar buiten beladen is met zilveren lelies; binnen dien rand een tweede, waarvan de vier zijden in de hoeken en het midden naar binnen beladen zijn met zilveren lelies; binnen dien tweeden rand een zwarte ster (5), vergezeld van drie roode sterren (5), gedeeld met Gillis en de kwartieren:

1. Gillis 3. Van Swieten

2. Op goud een zwarte 4. Van Naaltwijck. wassenaar, vergezeld in het

hoofd van een zwarte springende windhond.

1657.

(Dit bord betrof een dochter van Pieter Gillis, griffier van den raad van Brabant te 'sGravenhage en van Geertruyd van Swieten (Adriaansdr. ex Josyna van Naaltwijk.) \

79. Het wapen Cuyck van Mierop, gevierendeeld met op rood een zilveren lelie; gekroonde helm, helmteeken twee uitkomende gouden faisantenveeren en de kwartieren:

Cuyck van Mierop Van Haeften

en de lelie Van Naaltwijk ? Onder het hoofdwapen een wapenrok, waarop op de borst en mouwen eveneens het hoofdwapen.

80. Het wapen Van der Mijle gedeeld met V,an Oldenbarneveld in ruitvorm en de kwartieren:

1. Oldenbarneveld 5. Van Utrecht

2. Van Lockhorst 6. Op zilver een hoekige

roode dwarsbalk, vergezeld in het hoofd van een blauwen barensteel van drie hangers.

3. Van Wee de 7. Op goud een blauwe

dwarsbalk.

4. Op zilver drie ijzeren 8. Van der Burch. smidshamers (2 en 1)

1657.

(Dit bord betrof Maria van Oldenbarneveld, echtgenoote van Cornelis van der Mijle, heer van der Mijle, Baccum, Dubbeldam, Alblas, Bleskensgraaf, St. Anthonispolder, raad van Prins Maurits, ambassadeur in Frankrijk en Venetië, curator der Leidsche academie, lid van de ridderschap van Holland; zij werd begraven 23 februari 1657 van uit haar huis in het Lange Voorhout en was de dochter van Johan van Oldenbarneveld, den raadpensionaris en Maria van Utrecht.)

Sluiten