Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*s Gravenhage. 62

81. Het wapen Van Naaldwijk gedeeld met Oldenbarneveld in ruitvorm.

(Het bord betrof Franr^oise van Oldenbarneveld echtgenoote van Jonker Adriaan van Naaldwijk, erfmaarschalk van Holland en drossaard van Leerdam.

Zij lieten twee dochters na:

1. Adriana Catharina X lo. Johan Theodoor van Dam, heer van Moriausard en drossaard van Barlaymont; X 2o. Jaques de Ferand, heer du Thil, ritmeester ten dienste dezer landen.

2. Anna Maria X den Heer van Rhenoy, waaruit eene dochter, gehuwd met Jacob Snouckaert.)

82. Het wapen: op zilver een gewende zwarte roodgebande hoorn, vergezeld in het hoofd van drie groene bladeren; X Scott; helmteeken een bisschopsmyter en de kwartieren:

Scott De Ruiter

Gillis Montens

Coppier van Challer

[Kalslagen

Douglas de Coeur De Rovere

Borssele van der Van der Meulen

[Hooge

Borssele van Veer Della Faille

Foreest Legers

Egmont van der Catuwant de Saligny. [Nieburg

Wapenspreuk: Amo inspicio. .

CDIDCLXXXXVIII.

Obiit XVIII Junii.

(Dit bord betrof eene dochter van Jacob Schott, f 28 April en begraven 5 Mei 1679, wonende in het Noordeinde en zijne vrouw N. N. de Ruiter,f 12, begraven 19 Augustus 1687.)

Op de Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage bevindt zich voorts eene:

Notitie van eenige waapens met derzelver quartieren hangende in de groote kerk in 's Hage.

Deze collectie is vermeld in het Maandblad Gen. Her. Genootschap de Nederlandsche Leeuw 1900 blz. 4 vlg.

Deze wapenborden waren:

83. Het wapen Van Gendt en de kwartieren:

Sluiten