Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 67

Anno 1736 obiit 14 Maart. (Betrof een broer van Anna Regina van Buytenhem echtgenoote van Mr. Hendrik van Hoorn+ 14 October 1759 en begraven in de Groote kerk 20 October d. a. v. met zijne 4 kwartieren n.L: Van Hoorn De Putter

La Lier Huygens.) (Vgl. het bord no. 23.)

98. Het wapen Van Hogendorp en de kwartieren:

Hogendorp Van Santen

Van Hees Melisdijck. Anno 1702 obiit 30 Juny.

99. Het alliantiewapen Van Hogendorp X Ketting en de kwartieren:

Ketting Hartman Speyart Constant.

Anno 1707. Obiit 29 Maart. (Nos. 98 en 99 betroffen Mr. Diederik van Hogendorp heer van Cromstrijen, drossaart van Steenbergen enz. en zijne echtgenoote Petronella Kettingh; vgl. Ned. Adelsboek 1914 blz 321 sub V wat met bovenstaande data kan worden aangevuld; zij waren eerst begraven in de Kloosterkerk te 's Gravenhage, doch zijn in 1744 naar de Groote kerk overgebracht.)

100. Het wapen Van Hogendorp en de kwartieren: Hogendorp Ketting

Van Hees Speyart Van Santen Hartman Melisdijck Constant.

Anno 1750 obiit 22 October.

101. Het alliantiewapen Van Hogendorp X Becker en de kwartieren:

Becker Van Baerle

Hoon Sohier

Van Baerle M Godin

Le Rideur Hoon.

Anno 1693 obiit 23 September.

(Nos. 100 en 101 betroffen Mr. G ij s b e r t graaf van Hogendorp vrijheer van St. Janssteen enz. en zijne eerste echtgenoote I u 1 i a n a Becker; vgl. Ned. Adelsboek 1914 blz. 333 sub VI bis; het lijk van laatstgenoemde werd eerst in de Kloosterkerk begraven, doch od i\ Januari 1744 naar den familiekelder in de Groote kerk overgebracht.)

Sluiten