Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 69

VanderDus- Temminck-Temminck

[sen- Slicher Cincq -Spiegel VanderHoe-

[ven - Van der

[Hagen

Oudshoorn - Veen Wismans -DeGijselaer

Roeters -Van Bever- Vlugge -Nicolaï. [ninc

Anno 1756 obiit 29 September.

(Betrof Cornelia Petronella Slicher echtgenoote van Mr. Diderick Johan graaf van Hogendorp, heer van Steenhuysen; vgl. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, II blz. 675.)

107. Het wapen De Hinoj'osa en de kwartieren:

De Hinojosa Van Wanroy Utenham

Van Almonde Van Welle

Wassenaer van Van Zoudenbalch

[Duvenvoorde Van Voorst Van Reede tot

[Nederhorst.

Anno 1741 obiit 28 December.

108. Het alliantiewapen De HinojosaXDe Vicq en de kwartieren:

De Vicq Velters

VaH de Voorde De Haze.

Anno 1738 obiit 13 February.

(De nos. 107 en 108 betroffen Mr. Adriaan Pieter de Hinojosa, president van het Hof van Holland, begraven 4 Januari 1742 en zijne vrouw Helena de Vicq, begraven 19 Februari 1738; vgl. Elias t. a. p. II blz. 581.) .

109. Het wapen De Vries en de kwartieren: De Vries Feitrum Beaumont VanderGiesen.

Anno 1723 obiit 11 Augustus.

110. Het alliantiewapen De VriesXVan de Blocquery en de kwartieren:

Blocquery Scholten Herrewijn Broen.

Sluiten