Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 72

Anno 1737 obiit 23 Mey.

(Dit bord betrof Maria Corneliade Mauregnault, huisvrouw van Mr. Willem Ferleman, begraven 30 Mey 1737 in het 26e graf van den eersten regel in het eerste kruiswerk.)

120. Het wapen Ferleman.

Anno 1743 obiit 5 September.

(Dit bord betrof voornoemden Mr. Willem Ferleman, burgemeester van Veere en afgevaardigde ter Staten Generaal.)

121. Het alliantiewapen DedelXMuyssart en de kwartieren: Muyssart De Haze

Du Bucquoy Zwaanswijk. Anno 1733 obiit 3 September.

(Dit bord betrof Magdalena Antonia Muyssart, weduwe van Mr. Jan Hudde Dedel, schepen van 'sGravenhage; vgl. het bord sub no. 44.)

122. Het wapen Van Steeland en de kwartieren: Steelant Aersen Mechelen Regniers Rooyen Ysselinghen Cock Estourmel Cauwe Schellach Beveren Temsich Ketels Leefdael Sevenbergen Lannoy.

Anno 1697 obiit 17 December.

123. Het wapen Van Vrijberghe en de kwartieren: Vrijberghe De Jonge

De Vager De Huybert

Beens Boense

Van der Lisse Van der Lisse.

Anno 1690 obiit 10 November.

(Dit bord betrof Bonifacius van Vrijberghe, echtgenoot van de hierna te noemen Elisabeth van der Haer en vader van de hierna te noemen M a r i a v a n V r ij b e r g h e; hij werd begraven 16 November 1690 tegelijk met zijne dochter in de Zuid of Kruiskapel van het koor in het graf der familie Van der Haer.)

124. Het alliantiewapen Van VrijbergheXVan der Haer en de kwartieren:

Sluiten