Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 73

Van der Haer Van Kinschot

Van der Does Pij 11

Van der Haer Roelfs

Van Brienen Boulijn.

Anno 1703 obiit 16 Junij.

(Betreft voornoemde Elisabeth van der Haer, weduwe Van Bonifacius van Vrijberghe.)

125. Het wapen Van Vrijberghe en de kwartieren: Van Vrijberghe Van der Haer De Jonge Van Kinschot De Vager Van der Does De Humbert Pij 11,

Anno 1690 obiit 8 November.

(Betreft voornoemde Maria van Vrijberghe, begraven 16November met haren vader, vermeld sub bord no. 123.)

126. Het wapen Vleugels en de kwartieren: Vleugels Van Oosten Bertoens Heeren.

Anno 1717 obiit

(Dit' bord betrof den fiscaal David Vleugels, begraven in de zuidkapel op het koor in het graf der familie Van der Haer, waarin op 19 Februari 1706 ook eene dochter van hem was begraven.)

127. Het alliantiewapen VleugelsX Van Vrijberghe en de

kwartiprpn •

Van Vrijberghe Van der Haer

De Jonge Van Kinschot

De Vager Van der Does

De Humbert Pijll.

Anno 1714 obiit 27 October.

(Dit bord betreft Cornelia van Vrijberghe, de echtgenoote van David Vleugels voornoemd, in voornoemd graf begraven bij hare ouders, zijnde zij eene zuster van Maria van Vrijberghe, vermeld sub no. 125.)

128. Het wapen Van Reede en de kwartieren: Reede Van Eden

Diest Kuijb Nyenrode Prunen Velen V. Velsen.

Sluiten