Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% Gravenhage.

74

Anno 1715 obiif 23 Augustus.

(Dit bord betrof Frederik baron van Reede tot Renswoude, heer van de Lier, eerder van Schonauwen; hij was de zoon van Johan van Reede van Renswoude en Jacoba van Eede; kleinzoon van Gerard van Reede en Mechteld Peunis en van Hendrik van Eede en Jacomina Cuyp; achterkleinzoon van Goert van 'Reede en Geertruyd van Nijenrode; Johan Peunis alias van Diest en Richerda van Diest, van Jacob van den Eede en Maria Pruynen en van Jan Cuyp en Jacoba de Weser of de Velser;vgl.NieuwBiograf.Woordenboek III, kolom 1033, 1034.)

129. Het wapen Thilenus en de kwartieren:

Thilenus Hop

Bisschop Verloo.

Anno 1742 obiit 18 November.

(Dit bord betrof Henriettejudith Thilenus, begraven op 23 November 1742 in haar vaders grafkelder in de Zuid of Kruiskapel op het koor.)

130. Het alliantiewapen Van AssendelftXSteenis en de

kwartieren:

Steenis Cambier

Ouwens Noorwits.

Anno 1748 obiit 23 Februarij.

(Dit bord betrof Barbara Steenis, huisvrouw van Daniël Pompejus van Assendelft, ontvanger, begraven in het28een 29e graf, een dubbelen kelder in den vierden regel in het eerste kruiswerk op 29 Februari 1748.)

131. Het wapen Diert en de kwartieren: Diert Verseyden Van Waesdorp Prins.

Anno 1729 obiit 29 Mei.

132. Het alliantiewapen DiertXDeCocq en de kwartieren: De Cocq Valck

Boncamp van Coetsveld Du Quesnoy.

Anno 1743 obiit 31 October.

(Nos. 131 en 132 betroffen Theodorus Diert en zijne weduwe Maria Cornelia de Cocq, onderscheidenlijk begraven 2 juni 1729 en 7 November 1743.)

133.

Het alliantiewapen DiertXVerseydenendekwartieren: Verseyden Prins Van der Scherm Kievit.

Sluiten