Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 75

Anno 1721 obiit 11 Januarii.

(Dit bord betrof Theodora Vers ij den weduwe Mr. Joris Diert; vgl. Ned. Adelsboek 1913 blz. 182, waar deoverlfldensdatum op 11 Januari 1717 is opgegeven.)

134. Het wapen De Cocq en de kwartieren: De Cocq Boncamp Brouwer Groenevelt.

Anno 1721 obiit 27 Novembris. (Betrof Dr. J o h a n d e C o c q.)

135. Het wapen De Veer en de kwartieren: De Veer Corput Schaak Buyse Adrichem Van Broek Van Hoorn Hanecops.

Anno 1716 obiit 29 Martii.

136. Het alliantiewapen De Veer X Graswinckel en de kwartieren:

Graswinckel , Godin

Coolwijck Ancelmo

Berkels Vivien

De Grebber Hooftman.

Anno 1725 obiit 15 Augusti.

(Nos. 135 en 136 betreffen Mr. Johan de Veer en zijne weduwe Anna Maria Graswinckel, ouders van Mr. Q u i n t ij n de Veer, vermeld op bord no. 3; zij werd 25 Augustus 1725begraven; dit klopt niet met Mdbl. Ned. Leeuw 1915 blz. 229.)

137. Het wapen Van Wivórt van Ossenberg en de kwartieren :

Van Wivort van Van Slingelandt

[Ossenberg

Van Crommon Van Bleiswijk

Van Aerssen van Van Beveren

[Sommelsdijk

De Geer Van der Goes.

Anno 1739 obiit 6 Decembris.

(Dit bord betrof Barthout van Wivort-Ossenberg, begraven 11 December 1739, zoon van Mr. Johan Marijn, heer van Hoedekenskerke en C h r i s t i n a E1 i s a b e t h van S1 i n ge 1 a n d t.)

Sluiten