Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

77

142. Het alliantiewapen Van DonaXVan Solms en: 1657.

(Dit bord betrof U r s u 1 a burggravin van D o n a geboren gravin van Solms, begraven 7 September 1657.)

Voormalige Hofkapel te 's Gravenhage.

Volgens het meer aangehaalde werk van A. Frese, waarin men vele fraaie teekeningen van deze kapel en hare monumenten vindt, werden aldaar o.a. begraven de na te noemen personen.

De kapel werd door Floris V gesticht, aan Maria gewijd en is in 1644 afgebrand. In tateren tijd diende zij als kerk der Waalsche gemeente; 28 Sept. 1688 was zij aanmerkelijk vergroot geworden. Sinds dien is zij geheel verdwenen.

Men las.er op grafzerken:

1. Hier leyt begrave Govert Wallerand die in zijn leven was

2. In het midden een miskelk en twee zalfoliekruikjes:

Obiit venerabilis Dominus Theodricus de Delft in artibus et in medicina magister canonicus hujus capelli anno Dni MCCCCLXXI quinta die decebris cujus anima ppicietur Deus.

3. Hier legt begraven Mr. Maerten va Naerde raet ord. in Hollt. voere psident va Utrecht en lieutenant der stad en Lade va Groningen, en joncfrouwe Petronella Osbrechts zijn huysvrouwe sterf den 1 July 1585.

(In 't midden een engel, die twee schilden vasthoudt waarop: I. in rood drie zilveren omziende leeuwenkoppen 2 en 1; II. idem; op zilver gedeeld met een keper, vergezeld van drie zespuntige sterren; in de vier hoeken engelenkopjes.)

4. Int jaer os heer XCCCCLXXXV op Sint Andriesdach sterf die Edel Wolgeboren jouffro Joest docht, va Egmot opXXXdach na haer geboert.

Aan weerszijden vier kwartieren:

Sluiten