Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

78

Egmont

Weerdenborg Wurtemberg Baden Oostenrijk.

Arkel

Moers

Cleve

(In het midden een kind ingewikkeld in doodskleed.)

5. In de hoeken de vier evangelisten in den vorm van een engel, een leeuw, een os en een arend.

Hoe sub saxo sepültus venerabilis vir et magister Theodard Claesz. canonicus hujus insignis capelli etquódam officialis toti philip. orientalis qui obiit ao 1537 16 may cuf anima requiescatl pace.

(In het midden twee harken ? naast elkaar, met de tanden naar beneden.)

6. Crain Dieu et ses commandemens car cela apartient tout les hommes.

In het midden de wapens: Van der Aa en Van der Aa, gedeeld met drie Andrieskruisjes (2 en 1). Helmteeken een merlet tusschen twee horens. In de hoeken de kwartieren:

Van der. Aa ? Kerreman D'Ittre.

In Mei 1619 werd Johan van Oldenbarnevelt hier bij zijne dochter bijgezet.

Wie verder nog hier zijn begraven, zonder dat er in 1778 van hen monumenten of wapenborden aanwezig waren, leest men ook in het aangehaalde werk van A. Frese.

De aanwezige grafzerken zijn bedolven onder den planken vloer. Drie zijn in den muur gemetseld. Men ziet hierop: 1. Hier rust ter zaelige opstanding de Weledele Gestrenge Heer en Mr. Johan Francois de Witte van Schooten in zijn WelEde leven ordinaris Raad van Neerlands India en met der zeiver Retourvloot van 24 scheepen gerepatrieerd als admiraal op het schip Hillegom anno 1735 geboore den lste Augusty 1691 gestorve den 24ste January 1743.

Daarboven een wapen, gedeeld: I. drie vlinders (2 en 1); II.

Kloosterkerk te 's Gravenhage.

Sluiten