Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

80

3. Die Wel Edele Ghestrenge ende Manhafte Heere Joncheer Abel van Cats in sijn leven Balliu der Stede ende Marquisaets van der Vere sterf den 6en April anno 1606.

Die Wel Edele eerentrijcke ende vroome Joncvrouwe Charlotte van Tuyll van Serooskerke sijne huysvrouwe sterff den 16en Juny anno 1629.

Daarboven hunne beelden levensgroot; aan zijne voeten een hond en een helm. Aan weerszijden acht kwartieren en bovenaan de wapens Van Cats en Van Cats geallieerd met Van Tuyll van Serooskerken:

1. Cats 1. Tuyll van Serooskercken

2. Ruven(een geschaakte rech- 2. Van den Eijnd (drie wasterschuinbalk van twee rijen) senaars (2 en 1); de eerste

bedekt door een vrijkwartier, waarin drie palen)

3. Bruelis 3. Micault (een keper,verge¬

zeld van drie zittende katten)

4. Wissenkercke 4. Cats van Wale (doorsne¬

den: boven drie aaneengesloten ruiten; beneden een gesp)

5. Coulster 5. Sandlijn v. Herenthout

(gevierendeeld: 1. en 4. drie hanen (2 en 1), 2. en 3. drie arenden (2 en 1)

6. Alckemade 6. Brimeu (driearenden2en 1)

7. Longijn (gekwarteleerd: 1. 7. Van de Werff (gevierenen 4. vijf blokjes (2,1 en 2), deeld: l.en4. een everzwijn, 2. en 3. vier rechterschuin- 2. en 3. drie kepers) balken)

8. Baenst (eendwarsbalk, ver- 8. Cuyck (negen vogels (3, 3 gezeld in het hoofd van drie en 3), de middelste van de vogels) 2de rij bedekt door een hart-

schild, waarop een kruis).

Tegen een pilaar een steenen plaat, waarop: Jacob Cats.

In den muur zijn twee steenen monumenten, waarop: 4. Expectat hic

die suo deum suum

Sluiten