Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

82

5. Perpetuae memoriae

Nobilisviri Dni Johannis l'Empereur/ab Op py ck,

qui post S. studia in Belgii'

foederati academiis feliciter exculta

et inde quinquennalem per Germania,

Helvetiam, Italiam Galliasq. peregri-

nationem, quum S. ministerio, cui solius

religionis et Christo in serviendi zelo

sese devoverat, Leyderdorpii biennium

Brilae octennium ei annos totidem

Hagae com. singulari pietate, prudentia

atq. facundia perfunctus esset, hujus

vitae et agrestis et civicae et aulicae

pertaesus; semperq. rebus etiam secundis

ad caelestem adspirans patriam, tande

fiduciae in Deum plenus eo commigravit

relicto sui in piorum animis desiderio

ardentissimo ao CI3IDCXXXVII: XXII

Aug. aetatis suae XLIII Uxor Abigael Thysia Rev. Theologi D. Antonii Thijsii f. liberiq. P. C. In de hoeken vier wapens:

I. Gedeeld: 1. een halve adelaar, 2. twee vogels, twee ringen en een ster (6) onder elkaar; schildhouders twee griffioenen.

II. Vier wieken (Van der Muelen).

III. Gedeeld: 1. op zilver een dorre boom, 2. op blauw drie gouden arrebellen (2 en 1).

IV. Op zwart een zilveren dwarsbalk, beladen met vier hermelijnstaartjes.

Bovenaan het wapen 1'Empereur d'Oppyck (I), vastgehouden door twee griffioenen; helmteeken een uitkomende adelaar.

Onderaan een wapen: gepaald; boven rechts een vrijkwartier, waarin een gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk.

In 1778 was blijkens het vorenaangehaalde werk van A. Frese nog te zien op de zerken:

6. Het wapen Van Dorp en de kwartieren:

Sluiten