Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

84

huisvrouwe van den Ed. Heer "Collonel Johannis Cromwel sterf op den eersten December 1642.

11. Abrah a Wicquefort ser. Poloniae et Suetiae regis ad celsos prae. p. foeder. Belgiï ordines extraordinem ablegatus hoe monumentum sibi suisque posuit A. C. CDDCLXVII Beati mortui qui in Domino moriuntur.

12. Hieronder rust den Ed. Manhaften Heere Isbrand Goske in sijn leven Raet van Indiën en gouverneur van de Caap de Bonne Esperance, sterft den 29en September ao 1691.

13. Quod natum est poterit mori.

Dit hoort Mr. Mattheus de Hertoghe advocaedt fiscael MDCCIV.

14. Hier leggen begraven de Heer Johan van Alberding ingenieur en directeur van 's Landt fortificatiën overleden den 11 January 1700 en Vrouwe Maria van der Lande zijn huysvrouwe overleden den 28 October 1711.

15. Hier onder leyd en rust in den Heere Gerard van den Schepper in leven oud gouverneur generael van Surinamen gestorven den 28 April 1763.

Hier onder leyd en rust in den Heere Cathari na Lucia van den Schepper gebooren Halkett gestorven den 6 Mey 1758.

16. Op een wapenbord het wapen van Frederik Henrik keurvorst van Bohème.

Aan den muur;

17. Rarae pietatis, sincerae fidei, magnae industriae, Solertiae, hospitalitatis, et beneficentiae

viro

Davidi Nuytio Antwerpiensi: ad

Annum aetatis suae LXIV

conjugii XXXVIII. Hominis Christiani officiis Bene beateque defuncto Honestissima matrona Magdalena

Sluiten