Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

86

Volgens de Wapenheraut 1897 blz. 31 was er voorheen in deze kerkook een grafschrift op den gouv. gen. RijklofvanGoens, luidende:

Gloria post obitum major. 'sLants Hooftbevelheer Goens, het oost ten dienst, die fier 't Grootmachtig Indiën ruim vierwerf dartien jaeren Met raet en daet bestierde, in vrede en krijgsgevaeren, Beweent van schrandre zoons, den nijt ten trots, rust hier, Van deugd en dapperheyt in 't helden graf gedragen Terwijl twee werelden van Rijklof's trouw gewagen.

Luthersche Kerk te 's Gravenhage.

Van deze kerk werd de eerste steen gelegd op 16 Mei 1759; zij werd ingewijd 13 Mei 1761. Zij kwam in de plaats van eene oude Luthersche kerk, die in 1620 werd gesticht en waarin 25 Maart 1759 de laatste dienst werd gehouden door Ds C. van der Heide.

In die oude kerk waren 2 monumenten in den muur, welke niet naar de nieuwe kerk werden overgebracht, t. w.:

1. Siste gradum viator/dole mortem viri/quem deflent matres prudentiae theologiae poësis / moeret ecclesia, nam patrem/luget hoe quidquid est templum, nam funda/torem, quaeruntur omnes pii, nam oratorem ecclesiasticum, / Theologicum conscientiosum, / imo doctorem eximium / non verbis solum, sed vita docentem / amiserunt/D. Johannem Schelhammerum, ex antiqua prosapia oriundum; per LIV annos hic loei pastorem / pietate suavitate, candore humilitate / omnibus denique virtutibus Christianis / egregium / transiit ad coelestia gaudia vita satur, / D. 9 febr. St N. ao 1669 P. N. C./aetat. 84. 3 mens. 6 dies / S. et Coh. nom. pos. / Jac. Sigismund Schelhammer J. W. L./Hamb./.

2. Den Wel. Ed. Gestr. en manhaften Heere Johan Roosen capiteyn in dienst van dezen staet, gesneuveld in de bataillie vah Senef op den 1 lden Augusty 1674.

(Hierboven het wapen Roosen en er om heen allerlei krijgsattributen.)

Sluiten