Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

87

Wel overgebracht werden de volgende wapenborden, die echter thans niet meer te zien zijn:

3. MDCCXXXIII Johan Friderich von Freyman, geboortig uyt Liefland, major generael van de infantery, luytenant collonel van 't regiment guardes te voet van den Staet der Vereenigde Nederlanden. Obiit V July.

4. Ao MDCCXXXXVI Nicolas Griis, geboortig uyt Norwegen, ridder van de ordre van de Dannebroek, Etatsraadt en extraordinaris envoyé van Sijn Majesteyt de Coning van Denemarquen en Norwegen bij Haar Hoogmogende de Heeren Staten generaal der Vereenigde Nederlanden. Obiit XXVI novembris.

5. De Wel Ed. geboorene Vrouwe Douariere van Palmquist overleden den XXI Januarii MDCCXX.

Van de oude naar de nieuwe kerk is overgebracht en thans nog aanwezig een monument, waarop boven een wapen zijnde een zwarte keper op een gouden veld. Schildhouders rechts een zwart hert, links een gouden leeuw. Boven het schild een kroon.

6. P. M. liberi baronis

Caroli Guilielmi Sparre

ex antiqua et praelustri apud Suecos prosapia oriundi exercituum foederati Belgii

praefecti generalis Ostendanae urbis et agri rectoris qui praelio apud Taisnerias fortiter pugnans in ipso victoriae gremio lethali vulnere percussus dein die XXVII Octobris

anni MDCCIX gloriosa morte occubuit exemplo, o quisquis hac transis tanti viri ad fortitudinem prudentiam

Sluiten