Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'8 Gravenhage.

88

integritatem excitari te cupiuntque monumentum hoe P. C

In de nieuwe kerk werden geplaatst — maar zijn thans verdwenen — een monument, waarop een wapen, versierd met vaandel, standdaarden en ridderlijke eereteekenen en voorts:

7. Den / Doorluchtigen Heere Wilhelm/ paltsgraaf van Birkenfeld; / Keizerl. Koningl. Hongaarsche / en Hollandsche / generael der cavallery/; gouverneur van Namen,/enz. enz. enz./gebooren op den 4den Van Louwmaand / des jaers MDCCI/en overleden op den 23sten van Wintermaend in het jaer MDCCLX.

En verder een zerk, waarop:

8. Den Hoog WelGeb. Heer Heinrich Conrad von Kalm generael major van de infanterie en lid van den Hoogen Krijgsraed enz. enz. overleden in den ouderdom van 66 jaeren op den XXIX van Herfstmaend dezes jaers MDCCLXXVIII.

Volgens A. Frese, aan wiens verzameling van gedenkstukken ik bovenstaande aanvullingen ontleende, zijn na 1761 in de Nieuwe Luthersche kerk o. a. begraven de predikantenJohannes Torn er f26 Dec. 1763; Johan GabrielLohmeier + 28 Dec. 1768 en Johann Conrad Andreas S a n d e r f Voorburg 7 Aug. 1774 en de koster Jan Dirker.

Nieuwe Kerk te 's Gravenhage.

De zerken zijn onder een planken vloer.

In het midden van de kerk was het hieronder vermelde monument voor Reinier Pauw.

In het jaar 1818 is dit monument, ter gelegenheid dat het raam van 's Konings bank in plaats van op te schuiven, op zijde moest schuiven, boven den preekstoel geplaatst, waar het zich thans nog bevindt.

Sluiten