Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

89

Men leest er op:

Regnerus Paau eques Hursti et Rhenoburgi domnus, in supremo senatu Hollandiae .,Zeelandiae ac Frisiae praeses elegit sepulcrum sibi et suis in meditullio hujus templi cuius primum lapidem ipse jecit XXIII Augusti ano Doni CIDIOCXLIX. In hoe curarum termino mortale depositum, tinctum rore faustae resurrectionis expectat substantia et forma non peritura ut immortalis anima immortalem induat amictum aeternaque pace et gaudio simul fruantur Obit ano Doni CDIOCLXXVI Aetatis suae LXXXIIII.

Deus

pavit.

(Op het wapenschild bovenaan is niets te zien.) (Zie Elias, De vroedschap van Amsterdam blz. 197.)

Volgens de verzameling van Gedenkstukken in Nederland ('s Gravenhage Isaac de Mee 1778), liggen onder de banken o. a.:

1. Grafstede voor Heer Reinier Paau ridder, hr. ter Horst en van Rijnenburg, president in den Hoogen Rade over Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt, die leyde den eersten steen van dezer kerek den 23 Augusti des jaers 1649 is gestorven den 20 Januari ao 1676.

2. Piae memoriae D. J o a n n i s R a e t k e, vita defuncti, A. MDCLXI. XXIV Maji; Anglia me genuit Prussi tenueri, Poloni, Italus et Gallus, Teuto, Brito, Batavus, Musas, Neptunum, Martem, sectatus et Aulam nil non expertus denique cuncta nihil et nihil in nihilum in converso corpore fossa servat quod superest, ast animam dominus posuerunt pauperes ex liberalitate defuncti.

En was er een wapenbord, waarop:

Zijne Excellentie Sebastiaen v, Glabbeecq, L. generael van de artillerye heeft desen staet gedient 66 jaren; stierf oud 80 jr. en 2 maenden XXVI Augustus MDCCLIV.

Sluiten