Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te 's Graven zande.

De eerste kerk aldaar is op 5 Mei 1809 ingestort; de tegenwoordige is 1 December 1816 ingewijd, op 10 Augustus 1843 door den bliksem getroffen, in 1850 vergroot en in 1894 andermaal vergroot. Boven den ingang leest men:

D. O. M. In het jaar ons Heeren MDCCCXV is deze kerk door Gods zegen en de weldadige bijdrage van Z. M. Willem den Ie Koning der Nederlanden, gesticht en op den ln Juny de eerste steen daaraan gelegd door den Hoog Ed. Gestr. Heer Baron Van Leyden van Westbaredrecht, gouverneur van Zuid-Holland &c. &c. in tegenwoordigheid van den Plaatselijke president A. I. de Konnigh en der kerkmeesters I. v. d. Berg, I. v. d. Hout, G. Middelburg en M. P. Zonneveld.

Op zerken in de kerk leest men:

1. Dit graft hoort toe Willem Willemsz. Pinckster nu Jacob 't Hart. (no. 255)

2. D. G. H. T. Van der Hors. (no. 213)

3. Hier leit [begraven] Jan Doe .JJEfc*.-. burch st[erf den...]

Maert '

huisvrou

■ Van dr. Sta. . . . 17, Juiny ao

4. Hier leyt begraven Trijn Willemsen van Aerdenhout. (no. 369)

Sluiten