Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'8 Gravenzande.

91

5 n Ariensz. Doel

n 15 Augusti ao

nde Maertien

lis Roobolle

rou geweest

men Engelen

. . . . rBurgh sterf April ano 1674. (no. 317)

6. Dese twee graven Rookise Boudestein.

H. L. B. G. sijn huisvrowe Maertien Jans sterf den 21 Maert 1682. (no. 112)

7. Hier leyt begraven Willem Jorisz. Buys sterf den 16Juny ao 1652. (no. 160)

8. Hier leyt begraven Ozierjansz van Dorp in zijn leven kerckmr. deser kercke sterf d. 20 February ao 1666. (no. 181)

9. D. G. H. T. Jacob van Dijk ao 1739. (no. 219)

10. D. G. H. T. Vrank Jorize Bouma. (no. 37)

11. Hier leyt begraven Jan Reyersz. Overschie sterf den 14 April ao (no. 84)

12. Hier leit begraven Philippus Louw ij ck in sijn leven predicant deser kerke van 's Gravesande sterf den 2 Juny ao 1602 ende Jacomina La Faillie sijn huysvrouwe sterf den 29 Juni 1631. (no. 148)

13. D. G. H. T. L. U. C. Hier leyt begraven Louweris van Teilinge sterf den 8 Maert ao 1679.

14. Grafstede van Jan Pietersz. Vinck. Hier leyt begraven Jan Babtista Vinck sterf den 26 9ber 1668. (no. 28)

15. H. L. B. Joris Woutersz. (no. 198)

16. A. Frensel. (no. 100)

17. Buiten tegen de kerk aan ziet men een monument, waarin bovenaan het wapen Des Marets n.1.: op blauw een reiger,

Sluiten