Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenzande. 94

alsmeede penningmeester vant Nieuwlandt en Noortlandt den 3 Desember 1782 ouwdt zijnde 73 jaar en 11 maande 1 dag.

26. S. t. e. DHeer Cornelis Strijen 1679.

27. Waling Pieterse Lugtigheid 1832. (Twee zerken.)

28. Achter een rond hek bevindt zich een groote zerk, waarop: Van Vredenburch.

Volgens het Maandblad van het Gen. Her. gen. de Ned. Leeuw 1884 blz. 30 las men hier vroeger nog op grafsteenen:

29. Hier leyd begraven Claas Willemssoon van der Burg en sterft anno XVIc ende IX den 29 Mey.

30. Hier is begraven Magtelt Willemssterft den 13Maius....

31. Hier leyd begraven Maartgen Willems de dogter van Willem Claesz. burgemeester van 'sGravenzande woonende op 't Suyderend van 'sGravenzande ende sterft 1600.... Martius.

32. Hier is begraven MelisWillems sterft anno .... Octobris.

33. Hier leyd begraven Maartge Claasz. Bakker en starf UIL jaer anno 1562 den 27 february en Cr ij n Zo est zijn huysvrouw en sterf int jaer 1556 den 20 dag in Marti naer beyder memorie samen alle jaaren nouwe frudarius in de half vasten.

34. Hier is begraven ClaesPietersz. burgemr. van 's Gravenzande starf ano 1576 den 14 Januari.

Hier is begraven Lidewy Jans sterf ao 15.. de 1 Nov.

35. Hier is begraven Pieter Claesz. ende sterft anno 1601 den 30 Julius.

36. Hier is begraven Willem Claes v. dr. Burch oud burgermr. tot 'sGravenzande en sterf anno XVIc ende 11 den XXIX Julius.

37. Hier leyd begraven Pieter Claes Backer burgermr. van Scravenzande en sterf anno XVc LXII den 27 February.

Vgl. ook de Navorscher 1879 en 1883 blz. 220, volgens welk blad men op de klok leest: Arent van der Put me fee. ao 1620.

Sluiten