Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Grootammers.

De eerste steen dezer kerk is gelegd door W. M. de Vos oud 81 jaren den 5 Mei 1857.

De meeste zerken, w.o. 26 groote en dikwijls met wapens voorzien, zijn geheel afgeloopen. Te lezen is nog:

1. Hier leit begraven Mariken Josten de huisvrou van Simon Willems out wesende 44 jaeren en sij sterf den 9dach julius anno 1633.

2. Hier leyt begraven Neeltjen vrou van Louwerens

Tuijnenburg oud 71 jaren en is gestorven den 10 Desember anno 1735.

3. Hier leyd begrave Bastiaentie Jans weduwe van Cornelis Ariense Ros in sijn leeven waersman capiteyn in de baronie van Liesveld en Gelckenes sterf den XXVII Mey MDCXC oud LXXII jaren.

4 op Godt, onderhout sijn gebot, hier leyt onder begraven Cornelis Cornelissen de Groothe is ghestorven int jaer ons Heeren op de 19 Juli anno 1620.

5. Pieter Joosten oudt wesende XXXIX jaer sterf denXXIIII November ann. ?. (Wapen uitgesleten.)

6. Hie leyt begraven Jan Florsen sterf den 12 Januari anno 1643.

7. Hier leyt begraven de Heer Yoannes Leeuwenson in sijn edele leven drossaert ende

8

de huisvrou van Aert Adriaense

9. In den Heer gerust is met lust Jacop Willemz. de Nachtegael out sijnde 32 jaren ende Anneken Willemsdr. Cu per sijn huysvrou out sijnde 37 jaer en sijn gerust den 24 Septembr. ao 1636.

10. Wapen, gedeeld: I. een achtspakig wiel; II. ?.

Sluiten