Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Groote Lindt.

Deze kerk is eenige jaren geleden verbrand en toen zijn twee zerken met opschrift op het kerkhof beland, waar zij nu in stukken en brokken liggen. De koster was zoo vriendelijk een schop te halen, waardoor het mogelijk werd het opschrift te ontcijferen.

1. Vreest Godt boven al. Hier leyt begraven Samuel Niclaes1) predicandt alhier met sijn dochter Elisabeth ende hij is gestorven de XXI December anno MVIc XIII.

Derthien int apostolische geloove vijandt van alle nieuwichheyt ende ketterije gelijck dat in -sijn dootbedde gebleken is ende doet blijcken met dit sijn opschrift voor alle menschen. Jesa. 57.1.

Doch de rechtveerdige coemt omme ende daer is niemant die het ter herten neemt want de reghtveerdige werti wech gheruckt vooer het ongeluck et setra.

2. Een wapen, gedeeld: I. een dwarsbalk beladen met een ster (6), vergezeld boven van twee St. Andrieskruisjes en beneden van een loopende vos; II. drie eenden (2 en 1).

Hier leyt begraven Ds. Yohannes van den Oever predikant van de Grote Lint gebooren 11 April 1718 gestorven 13 februari 1772.

(Zie ook J. W. R e g t, De Zwijndrechtsche waard, blz. 75.)

l) Het handboek van M. W. L. van Alphen 1907 noemt hem Tijkmaker.

Ned. Herv. Kerk te Haastrecht

Voor den zij-ingang door de consistoriekamer liggen drie zerken; op de middelste ziet men de wapens: Bisdom van Vliet en le Fèvre de Montigny (op blauw een gouden keper, vergezeld van drie zilveren lelies, 2 en 1), en voorts:

Na den kerkbrand

op 28 November 1896

Sluiten