Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haastrecht.

97

werd deze grafkelder hersteld op last van Vrouwe Paulina Maria Bisdom van Vliet weduwe van Johan Jacob Le Fèvre de Montigny laatst overgeblevene van haar geslacht op Haastrecht.

Op de beide andere zerken leest men:

Bijgezet in dezen grafkelder 1762 3 September Jan de Wijs Bisdom 176Ó 21 October Maria van Harthals huisvrouw van Theodorus [Bisdom

van Vliet

1776 26 November Jonkvrouwe Agatha Bisdom 1777 25 October Burgemeester Theodorus

[Bisdom van Vliet 1786 14 Januari Evert Bisdom schout bij nacht van

Holland en Westfriesland 1790 7 Juni

Burgemeester AdriaanJacob [Bisdom

heengegaan maar toch gebleven.

Overgebracht van het kerkhof in dezen grafkelder 1896 Burgemeester Salomon

[Reynders Bisdom van Vliet overleden 30 October 1825 en

zijne echtgenoote Vrouwe Paulina Maria * Hondorff Block overleden 19 Juli 1871 Burgemeester Marcellus Bisdom van Vliet overleden 30 November 1877 en

zijne echtgenoote Vrouwe Maria Elisabeth

[Knogh overleden 6 Juni 1871 Maria Theodora Bisdom

overleden 9 Maart 1828 Fredericus Augustinus [Bisdom overleden 4 Juni 1833. De liefde vergaat nimmer meer.

Sluiten