Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haastrecht

98

Op het orgel ziet men het wapen Bisdom in kleuren.

Naast de kerk liggen nog eenige zerken, waarop o.a.:

4. E. W. Stol wij ck secretaris tot Haastrecht.

(Wapen doorsneden: boven een boom, waaraan links en rechts een omgewend paard is vastgebonden op een grasgrond; beneden een gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk.)

5. M. G. Wal Ier geb. 26 Maart 1800 overl. 23 Juni 1837 en J. J. W. Diemont geb. 25 Augustus 1790 overl. 27Maart 1875, predikant alhier, echtgenooten.

Verder ziet men er de namen Okhuyzen, Dupper, de Voogt, Mackenster enz.

Ned. Herv. Kerk te Hagestein.

In den zijmuur is een steen, waarop:

Den 20 Mei 1829 is de eerste steen gelegd door de Heer T. van den Berg P.Z. Burgemeester enz. van Hagestein.

De preekstoel staat boven op een antiek doopvont. Overigens is in de kerk op gen. en her. gebied niets te zien. De toren is nog overgebleven van de vroegere 17e eeuwsche kerk.

Op het kerkhof liggen twee zerken, waarop men leest: Rustplaats van Jonkheer Engelbert George Andries

Henri Krayenhoff geb. 25 January 1831 overl. 8 January

1842 en

Vrouwe Baronnesse So phie Hermine Madelaine Krayenhoff geb. Rom geb. 10 Maart 1799J) overl. 4 November 1854.

Matthijs Augustus Sloot geb. 15 Maart 1680"en overl. 19 Dec. 1860.

Dorine Sloot geb. 26 Mei 1862 en overl. 17 Juny 1862. Corneille Jean1) Baron Krayenhoff geb. 21 December 1788 overl. 21 Juny 1863 x).

') Dit klopt niet met Ned. Adelsboek 1915, blz. 32.

Sluiten