Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haastrecht 99

M. A. Sloot geb. 31 Jan. 1817 overl. 29 Mei 1876 in leven burgemeester van Hagestein en Everdingen en zijne echtgenoote Jonkvrouw C. A. J. R. T. G. Krayenhoff geb. 30 April 1821 overl. 6 feb. 1885.

Ned. Herv. Kerk te Hardinxveld.

In deze kerk hangt een bord met een tekst en aan weerszijden een wapen. Rechts (her.): gedeeld: I. op blauw een zilveren keper, vergezeld van drie gouden sterren (6); II. doorsneden: boven: op zilver twee roode ossenkoppen en daaronder drie zwarte molenijzers (2 en 1); beneden: op zwart een rood hert. Links (in ruitvorm): op zilver een rood hart doorboord door twee pijlen met de punten naar beneden.

Daaronder: Reynier Reyniersz. in sijn?leve die eerste dienaer des godlijcke woorts tot Hertochsvelt 22 jaerë en een half sterf de 24 September anno 1613.

In een zijportaal van de kerk is een monument van wit en zwart marmer. De wit marmeren buste van Pompejus de Roovere. Boven zijn wapen (drie molenijzers, 2 en 1) en aan weerszijden vier kwartieren:

De Roovere Van Beveren

Muys van Holy Van Barendrecht (met

hartschild Oem) Keynogen Van Driel (een dubbele

adelaar)

De Lindt (drie ruiten 2 Van Dijck (een rijksen 1) appel). Memoriae

Viri amplissimi et nobilissimi Pompeji de Roovere Har-

[dinxveldiae domini

nati Kal. Novembr. CIDIDCXLV denati III non.Januari CIOIDCCXXIII

[postquam annos LII

fuisset urbis Dordrechtanae senator et aliquoties consul, XIII fere

[annos

Sluiten