Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hazerswoude.

101

2. Twee wapens onder een kroon: I. een stappend paard; II. doorsneden: boven gedeeld: 1. een halve adelaar, 2. drie gekruiste zwaarden met het gevest boven; beneden een liggend hert op een grasgrond.

Hier ligt begraven vrouwe Johanna Binkes huysvrouwe van den WelEd. Gest. Heer Gerard Boers bailliu en schout der stede en lande van Schagen en Haserswoude gebooren den 20 Maart 1707 en overleden den 19 January 4771 en De Weled. gestr. Heer Gerard Boers bailliuw en schout van Haserswoude gebooren den 6 Maart 1707 en overleden den 10 April 1772. (Vgl. De Wapenheraut 1902, blz. 94.)

3. Hier leyt begraven Cornelia Boumans huysvrou van Pieter van Heyningen secretaris van Haserswoude sterft den 30 November anno 1669.

Nog leyt hier begraven den voorz. van Heyningen obytden len November 1680.

(Wapen gedeeld: I. een halve leeuw boven drie liggende blokjes (2 en 1); II. een ster (8) en in een vrijkwartier een koeienkop en hals.)

In de kerk liggen de volgende zerken:

4. Hier leyt begr[aven]

Pleuntien Ar

huisvrou van C

Christiaense

Leeu sterft

februari ao 1....

5. Dit graf komttoe Jan Bartoholomese van Doeveren, (no. 103)

6. Hier leyt begraven Ne el tie Boudewijns van Maerlevelt huysvrou van Jan Willemse Swanenburch sterf den 13en September 1670.

In den muur boven den hoofdingang is binnen in de kerk een marmeren steen, waarop:

De dankbare gemeente ter gedachtenis aan Haren Ambachtsheer Jonkhr. Mr. W. Baron Roëll van Hazerswoude overleden te Amsterdam den 12 Maart 1841.

Sluiten