Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heerjansdam.

104

8. Hier leit begraven Anna Joostens huisvrou van Jan Janse Stoup hemeraet tot Heerjansdam is gestorven den .. January int jaer ons Heeren 16..

9. Hier leit begraven Dirck Jansen de so'on van Jan Willensen Messelaer sterf den 1 October anno 16..

Op een heerenbank de wapens: Steengracht en Van Neukirchen gen. Nijvenheim en onderaan een schildje van zilver, beladen met drie zwarte wassenaars.

(Zie J. W. Regt, De Zwijndrechtsche waard blz. 91.)

Ned. Herv. Kerk te Heer Oudelandsambacht.

Er is één zerk met opschrift:

Hier leit begrave Mester Wouter Nannez. pastoer was va dese kerck en sterf ao XVc en" XX opte" XXIII dach in Maert bidt voer die ziel pi m.

In het midden een miskelk en op een schild drie St. Andrieskruisjes, (2 en 1).

Op een heerenbank een wapen: op een rood veld een gouden keper en daaromheen: Heer Oudelantsambacht.

Ned. Herv. Kerk te Heicop. {JA- Hd.)

De volgende zerken zijn zichtbaar: 1. Hier leyt begrave G ij s b e r t Wo u te rs z. in sijn leve schepen tot Heicop sterf .. februari 163..

(Wapen gedeeld: I. een dwarsbalk, vergezeld boven van een beurtelings gekanteelden dwarsbalk en beneden van een figuur, dat er uitziet als een stuurrad; helmteeken een bijl tusschen een vlucht.)

Sluiten