Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heicop.

105

2. Andries Dirckxz.

3. Hier legt begraven Bastiaen Dircksoen ende hij is gerust den X September safons te tien uierren anno 1617.

4. Joest Gijsen.

(Wapen: een springende hond of een hert.)

5. Hier leyt begrave ....ucht(?)_ Thoni'sz. die sterf in het jaer ons heren ao XVc en dertich dë XIII dach Mei.

(Wapen: een leeuw, waaroverheen een dwarsbalk.)

6. Lubbert Thonissen van Cortenoever.

7. H. L. B. G. Cornelis Spruyt.

8. Hier leyt begraven Coernelis Willemsz. den Jongen hij sterf op ten 7en December anno 1612.

(Twee wapens: L twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, vergezeld boven van vier en onder van drie lelies; II. een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld boven van drie en beneden van twee lelies; dit laatste wapen in ruitvorm.)

Ned. Herv. Kerk te Heinenoord.

Op een heerenbank ziet men een wapen: een gouden hond op blauw, waaronder: Vrijheerlijkheid van Goidschalxoord.

Op zerken leest men (tusschen koor en kerk): f. Graftplaats van de Secretaris Yohan Panne boeter.

2. Hier leyt begraven Huicli Leendert Sertsen dejongh out 48 jaren sterft den 10 November int jaer 1666.

Hier leyt begraven Marya Geej-its de huysvrou van Huygh Leenderts d. Jongh sterft den 15 Januari 1700 out 68 jaren.

Hier leyt begraven Ingentie Pieters de huysvrou van Leendert Leenderts de Jonge.

Hier leyt begrave Maryken Aeriens de vrou van Leendert de Jonge.

Sluiten