Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heinenoord.

106

Hier leyt begrave Aeltge Roele de vrou van Leendert Leenderts de Jonge.

3. Wapen: een gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk; helmteeken een vlucht.

Hier leyt begrave Leendert Leendertsen van de Wael in sijn leven geweest capeteyn tot Heynenoort sterf int jaer ons Heeren 1656 den 22 September oudt ontrent

Buiten op het kerkhof:

4. Twee wapens: I. een anker, waaroverheen twee gekruiste stokken; II. drie visschen; helmteeken een vlucht.

Hier leyt begraven Dronckertin sijn leven schout

van Godtschalcxoord oud 65 jaren is gestorven den 5 Maert anno 1670 en sijn huysvrou Neesie Vissers out 59 jaren gestorven den 5 November anno 1669.

5. Hier leyt begraven Willem Dirckxsen Romein (?) in sijn leven hoogdijckheemraet op Outoort. Hij sterf den .... anno 1634 oudt 6. jaren.

(Wapen: een wortel (?) onder een kroon.)

6. Hier leyt begrave Dirck Wilmssen van der Ko

Hij sterf den 22 October 1630 out 38 jaren.

(Wapen: een kruis, waaraan de rechterarm ontbreekt; door den bovensten arm gaat een dwarsbalkje.)

7. Twee wapens: I. de letters P. W. v. d. S. door elkaar heen; II. als sub no. 6 hiervoor; helmteeken: het figuur uit schild I.

Hier leyt begrave Aeltien Antonis van der Ko de

huisvrouwe van Pieter Willemse van der S ij d e n sterft den eerste May anno 1662 oudt zinde 56 jaren.

Hier leyt begraven Pieter Willemse van der Sijde in sijn leven hooghdijckheemraet van Oost Somerlant, out Heinenoort ende de Bossen out sijnde 66 jaren sterft den 8en December anno 1669 ende sijne dochter Cornelia van der Sijde out een jaer tien weken sterft den 5e October anno 1668. Hier leyt begraven Willem van der Sijde in sijn leven cecretaris en penningmeester van Heynenoort hoogdijkheemraet van de Somerlande sterf de 5 Mei 1705.

Sluiten