Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hein en oord. 107

8. Adriaentien Lenders sterft den 5 Junius out 78 jaren anno 1654.

9. Hier ligt begraven Jan Leeuwenburgh Pzn. geb. 7 Mei 1789 overl. 12 februari 1876 en zijne echtgenoote Cristina Pesant geb. 21 Januari 1800 overl. 23 Mei 1889.

Prachtige zerken moeten nog onder een plankenvloer en op het overvloerde koor liggen.

Ned. Herv. Kerk te Hekelingen.

De oude kerk is omstreeks 1850 afgebroken. Op de plaats waar zij stond is thans het kerkhof. Vóór en onder het hek liggen nog drie zerken, waarop:

1'. (Een huismerk.) Hier leit begravëMattheus Beyenszoon schout van Hekelingen hij sterf den 18 Augusti int jaer onses Heeren ende Salichmakers Jesu Christi 1628.

2. Hier leit begrave Jan Jacobse Ver rij in sijn leven dijckgraef en penninghmeester van den ouden en nieuwen uytslach van Putten, heemmeraat des rings van Putte gestorve op den 10 Mey 1707 met sijn huysvrouw Jaepti e Jans van de Werve gestorven op den 20 December 1705 te same in den egt geleeft hebbende 35 jaeren 14 maanden 20 dagen.

3. Een merk in een schild.

Hier leit begraven Maerten Jakobse Verrij sterft den 13 Mey 1714.

Hier leit begrave Claes Arensz. Goudswaert(?) hij sterf dë 13 Sebtember int jaer ons Heeren en Salichmakers Jesu Christi 1623.

Op het kerkhof een zuil, waarop:

4. Leendert Blonk predikant te Hekelingen geboren te Schiedam den 22 february 1802 overleden te Hekelingen den 3 Augustus 1866.

Bevestigd den 13 September 1829.

In de nieuwe kerk, dateerende van 1850, is niets te zien.

Sluiten