Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht.

Enkele grafzerken liggen hier en daar, sommige in brokken, in den vloer; andere staan tegen den muur achter het orgel of in de kerk. Men leest er op:

1. Hier leyt begraven Grietgen Cornelisdochter Vermaet uyt Poortegael sterf den 28 Desember ano, 1661 out sijnde vijf en veertich jaer.

2. Hier leydt begraven Pleuntien Clasen van Noordt huysvrou van Yan Yanse Baes. Voorstaet mijn woordt. Oudt sijnde 38 yaren heef sij haer siel bevolen Godt haer Heere den 17 Abril 1659.

Yck hoope haer hieryn te vervolgen maer Godt den Heer die weet waneer. (Hieronder in een ovaal drie eggen, 2 en 1).

3. Wapen gevierendeeld: I. en IV. een rijksappel; II. en III. een anker. Helmteeken een uitkomende engel.

Begraefplaets van den adt. Mr. Hubert van der Hoop. Mr. Hubert van der Hoop Junior adt. voor den hove van Holland obiit den 19 November 1712.

In dit graff begraven de Heer en Mr. Hubert van der Hoop in sijn leven advt. voor den Ed. Hove van Holland obiit op den 13 Juny 1718 oud sijnde negen en vijftig jaaren agt maande.

Juffrouw Eva van der Hoop wede. weylen de heer,capn. luytenant Dirk Oostwalt oud 78 jaer en 9 maenden gestorven den 26 Augusti 1719.

4. Wapen: een ingehoekt kruis, waarvan het bovenstuk ontbreekt. (T vormig dus.)

Hier leyt begraven Adr iaën tken Ariens in haer leven huysvrouwe van Hinderick Cornelissen Schipper sij sterff in .. November anno 1630 out .... h jare.

5. D. V. S.

6. N. P. waartusschen een hooivork.

7. Haesken Jans.

Sluiten