Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik-Ido-Ambacht. 110

Op het orgel is het wapen Pompe van Meerdervoor n.1. gedeeld: t op zilver een roode roos, met een rechterschildhoek van rood, beladen met een gouden ster (6); II. doorsneden: boven op rood een zilveren leeuw, beneden op rood drie zilveren palen.

Voorts ziet men in de kerk twee geschilderde vensters: l; De wapens Pompe van Meerdervoort (als op het orgel) en De Beveren.

Cornelis Pompe van Meerdervoort.

Hr. Mis Z. Hr. v. Meerdervt, Hendrick, Ido en Schildemans Kinderen Ambachte etc. Schout der stad Dordrecht, bailliou ende dijckgraef van den Lande van Wieldrecht en Strijen alsmede dijckgraef van den Swijndrechtse waert etc. getroudt met Vrouwe Alida de Beveren erfdochter van Swijndrecht, heeft uyt singuliere liefde tot de kercke ende ter memorie boven vele weldaden aen dese kercke gedaen, d'selve vereert met dit glas.

Anno 1668.

2- De Swijndrechtsche waert

(Twee wapens: I. een roode leeuw op goud; II. een effen schild.) De Heere Cornelis Pompe van Meerdervoort (wapen als hiervoor beschreven). De Heer Matthijs Pompe De Heer Adrianus van den (wapen: Pompe van Slinge- Burgh

[landt) (wapen: in een rood schildhoofd De Heer Willem Hallingh twee zilveren bollen; over de (wapen als bij Rietstap) onderste deelingslijn heen een De Heer Adrianus Ieysonides hartschild (op zilver een roode (wapen: op goud een zwarte leeuw); onder het schildje komen driehoek, de punt boven; uit uit op zilver de drie onderste dien punt gaat een loodlijn naar punten van een roode ster) beneden, die de onderste zijde De Heer Everwijn doorsnijdt en uitloopt op een (wapen: de zwijnskop) dwarsstreepje) De Heer L a m b r e c h t s C u y-

De Heer Fredrijck Jansz. per

[van den Heul (wapen: op zilver een groene (een roode leeuw op goud) grond, waarop een groene boom;

daarvoor staat een schaap) Sandelingenambacht (wapen: drie witte hanen op rood) aii*^' (Een landschap.) Alhier penningmeester.

Sluiten