Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik-Ido-Ambacht.

111

De Heeren Dijckgraef ende Hoogdijckheemraden in der Swijndrechtsche waert hebben uit gunste dit glas aen de kercke van Schildemanskinderen ambachte vereert den 8 Augusti 1669. (Zie J. W. Regt, De Zwijndrechtsche waard blz. 116.)

Ned. Herv. Kerk te Herkingen.

In den buitenmuur is een steen, waarop: Den eersten steen van deese kerk is gelegt door Jan Deugt schout en secretaris den 17 April 1788.

Op de begraafplaats achter de kerk is een groote zerk, waarop In deezen grafkelder legd begraven De Heer Jan Deugt in leven schout en secretaris van Herkingen en Roxenisse overleden den 11 November 1797 in den ouderdom van 57 jaaren 10 maanden en 11 dagen.

Op een bord met een lang vers betreffende de stichting der kerk leest men:

De collecte is gedaan door de Heeren Jan Deugt schout en secretaris, Fredericus Seeverts predikant, J. S. van Steenbergen predikant alhier.

G. Diepenhorst scripsit. K. Kareis 1894.

Op een bord met de 12 artikelen des geloofs: Present van den Weledelen gestrengen Heer Jacob van Dam. I. H. Smit scripsit 1790. K. Kareis 1890.

Op een bord met het gebed des Heeren: Present van L H. Smit en H. de Blom. I. H. Smit

scripsit 1790.

Op een bord met de 10 geboden:

Present gedaan door den Weledelen gestrengen Heer Jacob van Dam. G. Diepenhorst, scripsit 1789.

Sluiten