Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herkingen.

112

Op den koperen lezenaar van den voorzanger: Gosuinus Diepenhorst anno 1789.

Op het klankbord van den preekstoel twee wapenschilden: op I. L. M. en timmermansattributen; op II. J. M. en metselaarsattributen.

(Vgl. Beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers blz. 166.)

Ned. Herv. Kerk te Heukelum.

Op grafzerken leest men:

1. Hier leyt begraven de Heer Pieter van der Pijll in sijn leven drossard schout dijckgraeff en stadthouder van de Leenen der Steede en Baronnye van Heuckelum sterff den 27en novembr ao 1686.

Hier leyt begraven Juffr Adriana de Wolff huysvrou van den Heer Drossaert Pieter van der Pijll sterft den 19 May ao 1705. Hier leyt begraven D'Hr. Nicolaes van der Pijll in leven heer van Haaf ten sterft den 2 November ao 1709, en juffr. Dorothea van der Pijl huysvrouw van de heer Pieter Boe Haard Junior gestorven den 21 September 1719.

2 rianus 1

nzee j rest onder banken.

1772 )

3. Hier leyt begraven Abrahamus Mirkinius in zijn leven predikant der stede Heukelom starf den 20e August ao 1650 owt 54 iaar.

4. Hier leyt begraven Hilleken Jans huisfrou van Claes Cornelisz. si sterf den 27 dach december ano 1616.

(Wapen: drie lelies.)

Jan Hermansoen.

5. Hier. leyt.begraven .Reinier.Meercelis.van.Osch.in. sin . leven . schout. ende. dickgraef. alhier. sterft. den. 3. Augustus . 1652.

Sluiten