Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hillegom.

115

Es quod eram lector quod eris sum corpore ; omnja sunt,

dominum praeter amare, nihil.

MDCLVI.

7. De wapens Fannius en Van Sypesteyn en aan weerszijden acht kwartieren:

Fannius Van Sypesteyn

Van Beaumont Van den Corput

Helling Van Nijwenrode

Halling Buysen De Vleeshouwer Schade Grebert Van Neverom

Walen Van den Broeck

Van der Bies Hanekop. Hier leyt begraven Heer Cornelis Fannius vrijheer van Oud Haarlem heer van Cortenbos, Raetsheer in den hove van Hollt Zeelt- en Vrieslt. weegens de Heeren Edelen sterf ano 1675 den 3 Novembr. en vrouwe Catharina van Sypesteyn vryvrouwe van Out Haerlem sijn Ed. huysvrouwe die naderhant weeder getrouwt hadde heer Geraerd BickervanZwieten, Heer van Zwieten eerste presiderende (reken)mr. des graeflijckhd. van Holld. (gedep.) ordins. van den selve, (heemrae)t v. Rijnlt., sij sterf den 27 (Mei 1709).

(Zie Elias, De Vroedschap van Amsterdam I blz. 176.)

Het wapen Van Sypesteyn is: alleen de réchterschuinbalk, beladen met de meerls. Helling: twee rechterschuinbalken.

De Vleeshouwer: drie rechterschuinbalken met een vrijkwartier, beladen met zeven hermelijnstaarten (4 en 3). Grebert: een leeuw, vergezeld van zeven sterren (6). Walen: drie kieviten (2 en 1). Van der Bies: een ster (5).

Buysen: een kasteel met drie torens, waarop vlaggen. Van Neverom: drie honden (2 en 1). Van den Broeck: drie burchten (2 en 1). Hanecop: drie wassenaars (2 en 1).

In de kerk liggen volgens den koster verscheidene grafzerken met opschrift onder de banken, o. a. betreffende de familie Van Sypesteyn.

Sluiten