Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hillegom.

118

genoemd: „kwartieren van heerlijkheden of famielje-wapenschilden" en worden zij vermeld van onderen naar boven.

Jacob Bouvery wordt De Rouvery genoemd, terwijl voor I. J. A. Go gel (no. 10) wordt gelezen H. A. Go gel en dan van een naamgenoot I. J. A. Go gel gesproken.

Beiden zijn dezelfde persoon.

Het wapen AridrioH wordt o. a. beneden beschreven als: * twee sterren en twee zijden van een driehoek, waaronder een hondje staat.

De lambel van het wapen Brederode heet: een blauwe balk van onderen getand, enz. enz. Het boek is opgedragen aan den HoogEdel geboren Heer Jhr. Dr. J. Six.

Deze fouten ontsieren het boek, dat overigens den uitgevers fa. H. Hamberg Jz. te Hillegom alle eer aandoet.

Ned. Herv. Kerk te Hilligersberg.

Alle zerken liggen onder een planken vloer. Op het koor ligt alleen van wit marmer een zerk, waarop:

Uit erkentenis voorMariaTas huisvrouw van W. B. H o o g e nboom overleden den 20 January 1820 in den ouderdom van bijna 43 jaren.

Voor echtgenoot en kroost/een waardig dierbaar pand /der droeven hout en troost/een voorbeeld in haar stand,/ligt hier door 't stof gedekt/om eens in eedier dreven te worden opgewekt/voor 't eeuwig zalig leven/.

Op het uurwerk in de kerk leest men:

De Heer Mr. Claudius Johs. Steenlack, schout, de heer Jacob van Rooye secretaris. Pieter van Straten en Cornelis Jansz. Vollebregt kerkmeesteren.

Sluiten