Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogblokland.

120

boortich van Hooch Blocklant. Hier leyt begraven Teuntje Cornelisdr. Huysvrouw van Jan Hermanz. van Karssen ouwt 76 jaren sterft den 19en December anno 1696.

Hier leit begraven Jan Hermansz van Karssen ouwt 80 jaren.

7. Antonis Peters van Muil wij ck sterft den XXVI February 1670 out 35 jaer.

Wapens: I. een dwarsbalk, vergezeld boven van negen bollen (5 en 4) en beneden van zes bollen (3, 2 en 1); H. drie rozen (2 en 1); helmteeken een vlucht.

8. Hier leit begT. floris va Muylwijck Ja~sz en sterf ao XVc XXXIIII de XXV dach Augusti ende Floris van Muylwijck Jansen ende sterft den .. September anno 1616.

Hier ligt begraven Mayken Cornelisdochter sterf den 18 November 1673(?). (Wapen als I bij no. 7.)

9. Hier leyt begraven Kornelis Kornelissen Boef out 89 jaer sterf den 30 Mey 1661.

H. L. B. G. T. A. D. S. T. V. H. B. L.

10. Hier leyt begraven Metien Cornelis Verlek sterf den 12 November 1681 oudt 79 jaer. Hier leyd begraven Lijntje Jans de huysvrouw van Gerreth Dirkz de Gelder ouwd 76 jaar sterft den 4enJanuary anno 1721.

Hier leyd begraven Gerreth Dirckz. de Gelder in zijn leven owderling op Hoogblokland owd 83 jaren storf den 8en September anno 1731. Hier leyd begraven De huysvrou van Peter Donk sterft den .. Jan. 1753 out 56.

tl. Hier leyt begraven Antonis Arijensen sterft den XI februaryus 1664.

12. Hier leit begraven Woutz Ariensz. van Hoch Blockland sterft den 26 July 'sjaers 1671. Hier leyt begraven Anthony Wemmers van Steen voort in sijn leven waarsman op HooghBloklant out 59 jaar sterft den 24 february anno 1693 ende Maria Rutten sijne huysvrouw oud 48 jaar sterft den 3en iulv anno 1697.

Sluiten