Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogblokland.

121

13. Hier leyt begraven Kuyntijn Jansdochter weduwe van jacop Cornelissen Boef sterf den 5 februwary anno 1630 out 70 jaer.

Wapen: in ruitvorm 2 ruiten en daaronder een halve ruit.

Hier leyt begraven Antonis Jacobssoon ouden schout op Hoogh Blocklandt oudt 74 jaer sterft den 2en Desember 1677 Hier leyt begraven Gerreth van den Dool int jaer 1729.

14. Hier leit begraven Aeryen Rutten van Blocklant sterft den 31 October anno 1630 en Dirk Wemmers sterft den 8en October ao 1718.

Ari Stam.

16. Hier leyt begraven Cornelissen Boef.. jaer sterft

den 14 Heimken Antonis Willem Wil-

lemszn XXII Junyus 1663 out .. Neeltijin Tonisdr.

Als stoep gebruikt:

16. Hier leit begraven Engeltje Aeriensde huysvrou van Pieter Ver ij k van de Groodt sterft den 19 April anno 16.5. Hier leyt begraven Pieter Aryense de Groodt sterft den.. Janwaris anno 1662.

17. A. v. Hier leyt begraven Adriaentien Derckx de huysvrou van Aert Barten sterft den 18 febrewarius anno 1653.

18. A. v. Op den .. Mayus ao 1651.

Twee wapens: I. als I. bij no. 7 en II. drie rozen (2 en 1).

19. In het gras: Hier leyt begraven Jan Dircks sterf den .. Augusti des jaers 167..

Op het orgel ziet men twee wapens:

I. Op zilver twee blauwe gekanteelde dwarsbalken; helmteeken een vlucht.

II. Op blauw een zilveren bijl; helmteeken de bijl.

Sluiten